Selecteer een pagina

Privacy verklaring

Privacyverklaring in kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Europese wet databescherming (GDPR, General Data Protection Regulation)

Handelvereniging Ondernemend Grootegast,

p.a. secretariaat:

Postbus 15 9860AA Grootegast

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ondernemend Grootegast verwerkt uw persoonsgegevens doordat u als lid van onze handelvereniging bent ingeschreven en/of omdat u middels een contact (e-mail/telefoon/schrijven) een aantal van deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Data-elementdata afkomstig van:
  
voor- en achternaamleden, contacten
adres, woonplaatsleden, contacten
bedrijfsnaamleden
KvK-nummerleden
telefoonnummerleden, contacten
e-mailadresleden, contacten

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (data m.b.t. ras, godsdienst, politieke/seksuele voorkeur, gezondheid, strafrechtelijk verleden)

Onze website, facebookpagina en organisatie verzamelt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.Doel en basis van verwerken persoonsgegevens

Ondernemend Grootegast verwerkt persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden indien dit nodig is i.v.m. uitvoering van haar activiteiten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ondernemend Grootegast neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen of bedrijven. Het gaat hier om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs)lid van onze organisatie) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Ondernemend Grootegast bewaart verkregen persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie persoonsgegevens Bewaartermijn  
contactinformatiehalf jaar 
ledeninformatietot einde kalenderjaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Ondernemend Grootegast verstrekt uitsluitend uw persoongevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een Internetsite plaatst op het apparaat (pc, smartphone, tablet) waarmee een bezoeker surft; cookies worden uitgelezen door de browser (Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, Edge, Safari) bij het openen van een internetpagina.


Veelal moet een bezoeker vooraf aan het bezoeken van een site formeel toestemming worden gevraagd voor dit cookie-gebruik; in een aantal uitzonderingsgevallen mag worden volstaan met de verklaring waarin het cookie-gebruik is beschreven.
Cookies, noodzakelijk om een site technisch juist te laten functioneren, mogen altijd worden geplaatst


Ondernemend Grootegast gebruikt op haar websites alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wij plaatsen een directe ‘technische’ cookie op uw apparaat (pc, tablet, smartphone) om de site correct te laten werken:

  • Een cookie voor opzet en handhaven van database-verbinding en NL-‘site-taal’. De cookie verdwijnt bij sluiten van de browser.

Daarnaast maken we gebruik van indirecte cookies, aangeleverd via derden. Dit is het geval bij: 

  • Acties van een bezoeker om artikelen te delen via Social Media-sites, in ons geval, alleen: Facebook;
  • Verzamelen van bezoekersgegevens met statistiekprogramma www.statcounter.com;
  • Tonen/delen van video’s vanaf YouTube.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ondernemend Grootegast en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ondernemendgrootegast.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan in het identiteitsbewijs), IDnummer en BSN-nummer zwart; dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ondernemend Grootegast neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ondernemendgrootegast.nl.