user_mobilelogo

Beste leden van Ondernemend Grootegast,

Vanuit de ondernemersvereniging OG roepen we op om de lokale ondernemers vooral te blijven ondersteunen in deze tijd. Onder het mom van “wees loyaal, koop lokaal”. Benadrukt is de mogelijkheid om bij veel bedrijven ofwel online te bestellen, ofwel te laten bezorgen. Een eerste stap om inwoners aan te moedigen zoveel als mogelijk lokaal in te kopen, ook als men de deur niet uit kan of wil.

 

“Wees loyaal, koop lokaal” willen we dan ook vaker uit gaan dragen. Om zo specifiek mogelijk te kunnen zijn ontvangen we van iedereen (die dat wil uiteraard) graag zsm informatie over:

eventueel aangepaste openingstijden, mogelijkheden online/telefonisch bestellen (+hoe), mogelijkheid bezorgen, voorkeur hoe klant contact op kan nemen met vragen, plus info die specifiek voor jouw bedrijf relevant is in deze situatie.

 

Wij zullen er vanuit OG, naast jullie eigen activiteiten, in de off- en online media aandacht aan besteden. Om op onze eigen Facebook pagina een goede campagne neer te kunnen zetten zullen we daarom in eerste instantie de mogelijkheid om zelf berichten te plaatsen intrekken, zodat we meer kunnen sturen op een gelijke en doeltreffende campagne. We zouden natuurlijk wel graag jullie berichten willen blijven ontvangen, zodat we ze binnen de campagne kunnen blijven plaatsen!

Daarnaast kunnen wij ons voorstellen dat er behoefte bestaat aan het bundelen van krachten. In welke vorm is uiteraard afhankelijk van waar de behoefte onder de leden ligt.

 

Heb je een behoefte, een vraag, een idee… laat het ons weten! We zullen als bestuur alles verzamelen, inventariseren, waar nodig ondernemers met elkaar in contact brengen, acties versnellen en indien nodig in eerste instantie een coördinerende rol spelen bij initiatieven die meer vergen.


Voor nu, blijf vooral gezond en kop d’r veur!

Het Bestuur

Wat zijn per 1 juli de regels voor het aantal mensen aan een tafel? Gelden er andere regels voor binnen en buiten? KHN geeft antwoord.

Voor eet- en drinkgelegenheden, ook in hotels, geldt binnen: 1,5 meter afstand tenzij het een gezamenlijke huishouding of een groep van jongeren onder de 18 is. Vanaf 1 juli geldt er geen verplichte reservering of triage (vragen naar gezondheidsklachten). Er geldt ook geen maximum per gebouw meer zolang je de 1,5 meter kan naleven. Pas als je binnen meer dan 100 gasten toe kan laten, zijn de reserveringsplicht en de triage (het checkgesprek) verplicht. Voor het terras geldt dat bij meer dan 250 gasten. De aantallen zijn exclusief personeel.

Terrassen

Op buitenterrassen mogen zogeheten 'kuchschermen' tussen tafels worden geplaatst als de anderhalvemeter tussen gasten van verschillende tafels niet gewaarborgd kan worden, hier maakt het kabinet dus een uitzondering op de anderhalvemeterregel.

Discotheken en nachtclubs

Op de algemene openstelling per 1 juli geldt een aantal uitzonderingen. Het gaat hierbij om sectoren en activiteiten waarbij het bekend of aannemelijk is dat er grote verspreidingsrisico’s zijn en/of waarbij de 1,5 metermaatregel niet handhaafbaar is:

  • Discotheken en nachtclubs blijven gesloten. Op 1 september vindt een nieuw wegingsmoment plaats.
  • Het in groepsverband geforceerd verheffen van de stem is verboden. Hierbij gaat het om onder meer om hard meezingen bij concerten en optredens, spreekkoren en schreeuwen. Het RIVM stelt een advies op met betrekking tot de voorwaarden waaronder dit mogelijk is. Dit afwegingskader is op korte termijn beschikbaar. Het wordt verwerkt in de aanwijzing aan de veiligheidsregio’s.

Kijk voor meer informatie over de regels die per 1 juli 2020 gelden op khn.nl/corona.